Category Archives: Para Sahabat

Wanita Terbaik : Khadijah Bte Khuwailid

khadijah3

Khadijah bte Khuwailid bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzza bin Qushoi bin bin Kilab [1]. Ibu beliau bernama Fatimah bte Zaidah al-‘Amiriyyah[2].

Beliau merupakan ibu kepada kesemua anak-anak Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam.[3]

Sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, Khadijah radiallahu ‘anha telah berkahwin dengan dua orang lelaki. Yang pertama ialah Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi, dan kemudiannya berkahwin dengan ‘Atiq bin ‘Abid. Selepas itu baru beliau berkahwin dengan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika itu umur Khadijah radiallahu ‘anha adalah empat puluh tahun manakala Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berumur dua puluh lima tahun[4].

Beliau meninggal dunia sebelum disyariatkan solat iaitu pada umur lima puluh tahun[5].

Perkahwinan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dengan Khadijah: Read more